ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა Koha

თუ ბიბლიოთეკაში 60000–ზე მეტი საბიბლიოთეკო ერთეულია, უფრო მიზანშეწონილია ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა Koha.

Koha არის Openbiblio–ზე გაცილებით მძლავრი, მაღალი კლასის და მრავალფეროვანი სერვისის მომცველი პროგრამა, მას შეუძლია დაამუშაოს 5 მილიონზე მეტი ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი, ოპერატიულად შეატყობინოს მკითხველებს სიახლეები, დაეხმაროს ლიტერატურის შერჩევაში და სხვა. ეს სისტემა მუშაობს Web 2.0 სტანდარტში.

საბიბლიოთეკო ასოციაციის წევრთაგან ეს სისტემა გამართულია: