ვებსაიტების მართვის სისტემა დრუპალი (Drupal)

ეს სისტემა გამოირჩევა იმით, რომ იგი

•დაფუძნებულია ვებ 2.0 (Web 2.0) ტექნოლოგიებზე,
•მის განვითარებაში მონაწილეობს მსოფლიოს ათასობით ორგანიზაცია და სპეციალისტი, მათ შორის ამერიკის უნივერსიტეტები,
•მას გააჩნია 4500 მზა "მოდული", რომლებიც სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ თქვენი საიტის მიზნების შესაბამისად,
•იგი თარგმნილია მრავალ ენაზე (ქართულ თარგმანი ეროვნულმა სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ და საბიბლიოთეკო ასოციაციამ გააკეთეს),
•ეს არის "ღია" და უფასო პროგრამული პროდუქტი

იგი თავდაპრველად შექმინილია აშშ-ს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში და ამჟამად "ღიაა" – ანუ მას იყენებს 10000-ზე მეტი ორგანიზაცია მსოფლიოში. მისი მიმზიდველი მხარეა: მონაცემთა დაცვა, მომხმარებელთა მართვის დახეწილი სისტემა, ინფორმაციის კლასიფიცირებისა და ბიბლიოგრაფიული მოდულები, სოციალური ქსელების მოდულები და სხვა.

ამ სისტემაზე მომუშავე საიტებია:

უფრო ვრცლად დრუპალის შესახებ იხილეთ: ქართულადინგლისურად