ლიცენზირების პროგრამა: ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები.

საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული ქსელის კონსორციუმი ლიცენზირების პროგრამით გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი 30 სხვადასხვა გამომცემლობის 60-ზე მეტ მონაცემთა ბაზებსა და ელექტრონულ წიგნებს.

პერიოდულად მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზების საცდელი ვადით უფასო ჩართვაც.  

 

ჩვენი კონსორციუმისათვის ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი

PRODUCT NAME PUBLISHER TYPE
Academic Search Premier EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Armed Conflict Database Taylor & Francis Database
Biography in Context Cengage Learning Database
BioOne BioOne Journals
Business Insights: Global Cengage Learning Database
Business Source Premier EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Cambridge Journals Online Cambridge University Press Journals
Credo Online Reference Service, Academic Core Collection Credo Database
EBSCO Discovery Service EBSCO Information Services Technology services
EBSCO eBook Academic Subscription Collection EBSCO Information Services E-books
EBSCO Publishing Premier Package EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books Edward Elgar Publishing E-books, Journals
Emerald eBook Series Collections Emerald Group Publishing E-books
Emerald Management eJournal Collections Emerald Group Publishing Journals
ERIC EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Europa World Taylor & Francis Database
Europa World of Learning Taylor & Francis Database
General OneFile Cengage Learning Aggregated full text/bibliographic database
Global Issues in Context Cengage Learning Database
GREENR Cengage Learning Database
Grove Art Online Oxford University Press Database
Grove Music Online Oxford University Press Database
Health Source: Consumer Edition EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Health Source: Nursing/Academic Edition EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
IMF eLibrary IMF Publications Database
Intellect Journals Collection Intellect Journals
IOPscience IOP Publishing Journals
JSTOR JSTOR Journals
MasterFILE Premier EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Medline EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
Multi-Science Journals Collection Multi-Science Publishing Company Journals
Nature Publishing Group Journals Nature Publishing Group Journals
New England Journal of Medicine Massachusetts Medical Society Journals
Newspaper Source EBSCO Information Services Aggregated full text/bibliographic database
OECD-iLibrary OECD Publishing Database
Oxford English Dictionary Online Oxford University Press Database
Oxford Handbooks Online Oxford University Press E-books
Oxford Journals Collection Oxford University Press Journals
Oxford Reference Online: Quick Reference Oxford University Press Database
Oxford Scholarship Online Oxford University Press E-books
Oxford Textbook of Medicine Online Oxford University Press E-books
Pediatric Neurology Briefs Pediatric Neurology Briefs Publishers Journals
Project MUSE Project MUSE Journals
Routledge Encyclopedia of Philosophy Taylor & Francis Database
Routledge Politics Online Taylor & Francis Database
Routledge Religion Online Taylor & Francis Database
Royal Society Journals Collection Royal Society Publishing Journals
SAGE Premier SAGE Journals
SAGE Research Methods SAGE Database
SAGE Research Methods Cases SAGE Database
Student Resources in Context Cengage Learning Database
Taylor & Francis Database Package Taylor & Francis Database
Taylor & Francis Encyclopedia Package Taylor & Francis Database
Taylor & Francis Online Journal Library Taylor & Francis Journals
Wiley Online Library Journals Wiley Journals
World History in Context Cengage Learning Database
World Who's Who Taylor & Francis Database

რატომ კონსორციუმი?

მონაცემთა ბაზების მომსახურება ფასიანია, ისევე როგორც ჟურნალების ბეჭდური ვერსიების გამოწერა. მაგრამ ელექტრონულ ვერსიების ერთ-ერთ უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ შესაძლებელია ისინი ერთდროულად მრავალმა ბიბლიოთეკამ გამოიყენოს. ამის გამო თითოეული ბიბლიოთეკა შეძლებს მიიღოს მთელი ნუსხა გაცილებით უფრო ნაკლებ ფასად ვიდრე ეს იქნებოდა ბეჭდური ჟურნალების გამოწერის შემთხვევაში ან თუნდაც იგივე ელექტრონული ბანკის დამოუკიდებლად გამოწერის შემთხვევაში. პროექტში მონაწილე სამეცნიერო გამომცემლობებმა (იხ. ჩამონათვალი ზემოთ) მნიშვნელოვანი ფასდაკლება გააკეთეს მონაწილე ბიბლიოთეკებისათვის. 

ჩამოთლილი რესურსების გამოწერა გამომცემლებსა და კონსორციუმს შორის დადებული ხელშეკრულების და ლიცენზიის საფუძველზე ხდება და ვრცელდება მხოლოდ კონსორციუმის წევრ ორგანიზაციებზე.