ინტერნეტი გურჯაანის რაიონის ბიბლიოთეკებში


გურჯანის რაიონის სოფლების ბიბლიოთეკებში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაფინანსებული საპილოტე პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ კომპიუტერული ტექნიკა ჩაიტანა, მაღალსიჩქარიანი უფასო ინტერნეტით სარგებლობა უკვე ყველასათვის იქნება ხელმისაწვდომი. საბიბლიოთეო-გაერთიანების ხელმღვანელებმა, მუნიციპალიტეტის ექვს ბიბლიოთეკაში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი, საკუთარი ხარჯით, შეიყვანეს. ამ სიახლთ ყველა მსურველი უფასოდ ისარგებლებს. მაია ბეროშვილის აზრით, ეს ფაქტი სოფლის ბიბლიოთეკებში მკითველის რაოდენობასაც გაზრდის.

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას", რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მხარდაჭერით ხორციელდება კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იძენს. 

 პრეზიდენტის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოში არსებული ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის ფონდები შეივსო ახალი გამოცემებით, კახეთის რეგიონში 80 ბიბლიოთეკა აღიჭურვა კომპიუტერული ტექნიკით და ინტერნეტით, გარდა ამისა ბიბლიოთეკარებმა გაიარეს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები.

ამავე პროექტის ფარგლებში დღესაც გრძელდება საქართველოს სოფლის ბიბლიოთეკებში სიტუაციის შესწავლა და კიდევ 70 ბიბლიოთეკა აღიჭურვება ტექნიკით და ინტერნეტით.

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" - ზესტაფონის ბიბლიოთეკები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" პროექტის  ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტიზაციასა და საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციის შეთავსებას საბიბლიოთკო ასოციაციამ ზესტაფონის რაიონის ბიბლიოთეკები მოინახულა : პირველი სვირი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ფუთი, ძირულა, საქარა.

საბოლოო ჯამში, შეირჩევა 70 ბიბლიოთეკა, რომელიც მიიღებს. პროექტში მონაწილეობას.

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" - ხობის ბიბლიოთეკები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" პროექტის  ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტიზაციასა და საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციის შეთავსებას საბიბლიოთკო ასოციაციამ ხობის რაიონის ბიბლიოთეკები მოინახულა : ხამისქური, ხეთა, პირველი მაისი, ძველი ხიბულა, ახალი ხიბულა, ზუბი, საჯიჯაო, ქვემო ქვალონი, საგვიჩიო, ჭალადიდი, შუა ხორგა, თორსა.

საბოლოო ჯამში, შეირჩევა 70 ბიბლიოთეკა, რომელიც მიიღებს. პროექტში მონაწილეობას.

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" - ჩხოროწყუს ბიბლიოთეკები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" პროექტის  ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტიზაციასა და საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციის შეთავსებას საბიბლიოთკო ასოციაციამ ჩხოროწყუს რაიონის ბიბლიოთეკები მოინახულა : ზუმი, მუხური, თაია, ნაფიჩხოვო, ჭოლია, ქვედა ჩხოროწყუ, ახუთი, ლესიჭინე, კირცხი, ხაბუმე.

საბოლოო ჯამში, შეირჩევა 70 ბიბლიოთეკა, რომელიც მიიღებს. პროექტში მონაწილეობას.

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" - სენაკის ბიბლიოთეკები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" პროექტის  ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტიზაციასა და საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციის შეთავსებას საბიბლიოთკო ასოციაციამ სენაკის რაიონის ბიბლიოთეკები მოინახულა : მეორე ნოსირი, გეჯეთი, ნოქალაქევი, მენჯი.

საბოლოო ჯამში, შეირჩევა 70 ბიბლიოთეკა, რომელიც მიიღებს. პროექტში მონაწილეობას.

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" - აბაშის რაიონის ბიბლიოთეკები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" პროექტის  ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტიზაციასა და საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციის შეთავსებას საბიბლიოთკო ასოციაციამ აბაშის რაიონის ბიბლიოთეკები მოინახულა : ქოლობანი, ძველი აბაშა, სამიქაო, გულუხეთი, კეთილარი, ნაესაკოვო, ტყვირი, მარანი.

საბოლოო ჯამში, შეირჩევა 70 ბიბლიოთეკა, რომელიც მიიღებს. პროექტში მონაწილეობას.

ინფოარხების ცნობების შეკრება