წევრები

  • user warning: Table './drup1/drusessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM drusessions WHERE timestamp >= 1596548664 AND uid = 0 in /var/www/drup/includes/session.inc on line 120.
  • user warning: Table './drup1/drusessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT COUNT(DISTINCT s.uid) FROM drusessions s WHERE s.timestamp >= 1596548664 AND s.uid > 0 in /var/www/drup/modules/user/user.module on line 776.

ასოცაიციის წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პიროვნება ან ორგანიზაცია, რომელიც იზიარებს ასოციაციის მიზნებსა და წესდებას.

ამჟამად ჩვენი წევრებია საქართველოს 150-მდე ბიბლიოთეკა საქართველოს პრაქტიკულად ყველა კუთხეში. მათ შორის ეროვნული, საჯარო (საქალაქო, მუნიციპლაური და სასოფლო), სასკოლო, უნივერსიტეტების და ორგანიზაციების ბიბლიოთეკები.

წევრების (არასრული) სია:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ცენტრალური სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ბათუმის აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთკა

რუსთავის ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა

...