გამოცემები

 

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია გამომცემლობით საქმიანობასაც ეწევა. მისი ეგიდით გამოცემული წიგნებია:

  1.  უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია (UDC შემოკლებული ცხრილები ქართული გამოცემა), (იხ. აგრეთვე ჩვენი ქართული თარგმანი უაკ-ს კონსორციუმის საიტზე);
  2. ორნიშნა საავტორო ცხრილები (სამენოვანი: ქართული, ინგლისური და რუსული) შედგენილი ჩ. კეტერის მეთოდის მიხედვით;
  3. IFLA/UNESCO სახელმძღვანელო სასკოლო ბიბლიოთეკებისათვის;
  4. დებორა ა. რობერტსონი: კულტურის პროგრამები ბიბლიოთეკებისათვის (ბიბლიოთეკების, საზოგადოებისა და კულტურის დაკავშირება)- ინგლისურიდან თარგმნა მაია სიმონიშვილმა
  5. ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა OpenBiblio (ღია ბიბლიოთეკა) : ბიბლიოთეკარის სახელმძღვანელო / ი.ღარიბაშვილი, 2009

ამ გამოცემების შეძენის შესახებ მოგვწერეთ