ღია პროგრამული უზრუნველყოფა ბიბლიოთეკებისათვის

საბიბლიოთეკო ასოციაცია ხელს უწყობს ღია პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვას ბიბლიოთეკებში რაც საშუალებას აძლევს მათ ძალიან სწრაფად აიყვანონ თავიანთი სერვისი ხარისხობრივად ახალ დონეზე, ამასთან დანერგონ თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტები და აწარმოონ ინფრომაციის გაცვლა, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ბიბლიოთეკებთან. ასეთი სტანდარტები და ტექნოლოგიებია: MARC21/UNIMARC, Web 2.0, OAI, UDC და სხვა. კერძოდ საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის დახმარებით დაინერგა ისეთი პროგრამული საშუალებები, როგორიცაა: OpenBiblio - მარტივი და მოქნილი ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა (კატალოგიზაცია) KOHA - მაღალი კლასის ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა, რომელიც გამოიყენება დიდი ბიბლიოთეკებისა ან ქსელებისათვის Drupal - Web 2.0 ტექნოლოგიის ვებსაიტების მართვის თანამედროვე  სისტემა DSpace -ელექტრონული ბიბლიოთეკებისა და არქივების მართვის მძლავრი სისტემა.   ყველა ეს სისტემა ღიაა – ანუ იგი იქმნება და ვითარდება ისეთი ორგანიზაციების მონაწილეობით, როგორიცაა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტები, ბიბლიოთეკები, საინფორმაციო ტექნოლოგიის ცენტრები. ჩვენი მონაწილეობა გამოიხატება ამ სისტემების "ლოკალიზაციაში" (ქართულად თარგმნა, ქართულ მოთხოვნებზე მორგება, დახმარება მათ გამართვაში, ტრენინგები და კონსულტაციები). უფრო ვრცლად ამ სისტემების შესახებ

  • ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა Koha
  • ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა OpenBiblio
  • ვებსაიტების მართვის სისტემა Drupal
  •   დამატებით ღია პროგრამული სისტემების შესახებ: How Open Source Software Can Improve Our Library Open Source Software The Cathedral and the Bazaar (სტატია, რომელმაც ამ იდეას დაუდო საფუძველი) Producing Open Source Software : How to Run a Successful Free Software Project by Karl Fogel