კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციები

კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციები

 1. თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
 2. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 4. საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტი
 5. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. აკ.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
 7. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 8. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი
 9. ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 10. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 11. კავკასიის უნივერსიტეტი
 12. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
 13. შპს „ევროპული საერთაშორისო უნივერსიტეტი“
 14. სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
 15. შპს სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი
 16. პეტრე შოთაძეს სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემია
 17. სართველოს უნივერსიტეტი
 18. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 19. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი (სდასუ)
 20. ქ.გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
 21. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)
 22. შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
 23. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 24. თბილისის სასწავლო  უნივერსიტეტი ”გორგასალი”
 25. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 26. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი
 27. შპს თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი
 28. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია
 29. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
 30. ქართულ-ევროპული აკადემია
 31. ააიპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანება
 32. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 33. დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 34. საქართველოს საპატრიარქო, წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 35. შპს წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტი
 36. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი