ბიბლიოთეკების დამცველთათვის


რჩევები და სტატისტიკური მონაცემები (ინგლ. ენაზე) ამერიკის საბიბლიოთეკო ასოციაციის საიტიდან დაგეხმარებათ გასაგებად განუმარტოთ ყველას, თუ რა მნიშვნელობა აქვს სკოლის და საჯარო ბიბლიოთეკას ბავშვის აღზრდისა და უკეთესი სასწავლო მაჩვენებლების მიღწევისათვის.


მონაცემები დაყოფილია ასაკობრივ კატეგორიებად: 0-5 წ, 6-12 წ, 13-18 წელი და ბიბლიოთეკეის სახეობად (საჯარო | სასკოლო).

სკოლის ბიბლიოთეკების მოდერნიზაცია 21-ე საუკუნის მოსწავლეთათვის

ალბათ ყველასთვის ცხადია, რომ 21-ე საუკუნის მოსწავლეები ახალ სერვისს ელიან სკოლის ბიბლიოთეკებისაგან. როგორ უნდა მოხდეს მათი მოდერნიზაცია-რეკონსტრუქცია?

ამერიკის საბიბლიოთეკო ასოციაციის საიტი გვთავაზობს ორ პრეზენტაციას (ინლისურად) ამ თემაზე.

 

ინფოარხების ცნობების შეკრება