სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზები

საერთაშორისო ორგანიზაცია EIFL–ის გენერალური ასამბლეა GA 2012

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ინტეგრირებული ქსელის კონსორციუმის წარმომადგენლებმა  მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ორგანიზაცია EIFL–ის გენერალურ ასამბლეაში, რომელიც ჩატარდა ამა წლის 2–5 ივლისს ქ. ერევანში.
სხვადასხვა საინტერესო და სასარგებლო ღონისძიებებთან  და პრეზენტაციებთან ერთად გვქონდა შეხვედრები უცხოეთის გამომცემლობების წარმომადგენლებთან. მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა რომ სექტემბრიდან ჩაირთვება საცდელი ვადებით მრავალი სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები და ელექტრონული წიგნები:

სტატიების განთავსება უცხოეთის ჟურნალებში

  1. Thomson Scientific Web of Science-ში ციტირებული სერბული ჟურნალები

 http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html#371

2.   ქართველი ავტორების მიერ სერბულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები:

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0039-21381101029S

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0340-62530143135L

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-13020184069B

 

3. გამომცემლობა Emerald-ის ელექტრონული ჟურნალები (სტატიების განთავსება უფასოა)

ინფოარხების ცნობების შეკრება