ბავშვთა საბიბლიოთეკო სერვისის განვითარება იმერეთის რეგიონში

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საბავშვო განყოფილებაში პროექტ „ბავშვთა საბიბლიოთეკო სერვისის განვითარება იმერეთის რეგიონში“ ფარგლებში, 20-21-22 დეკემბერს, გაიმართა სამდღიანი სასწავლო კურსი. ტრენინგში მონაწილეობდნენ იმერეთის რეგიონის 11 რაიონის საბიბლიოთეკო სფეროს წარმომადგენლები. პროექტი განხორციელდა საქართველოში ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

შეხვედრა სამინისტროში - ბიბლიოთეკების როლი სასკოლო ცხოვრებაში

DSC_6305

ბიბლიოთეკების როლი სასკოლო ცხოვრებაში -

სასკოლო ცხოვრებაში სკოლის ბიბლიოთეკების დანიშნულება და როლი იზრდება. დღეს პირველად, მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძე 200-მდე საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკარს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა სამინისტროს ახალი ხედვა სასკოლო ბიბლიოთეკების საქმიანობასთან დაკავშირებით.

სასკოლო ბიბლიოთეკები გარდა მოზარდთა წიგნიერების განვითარებისა, ერთგვარ კულტურულ-შემოქმედებით ცენტრებად უნდა იქცნენ. სასკოლო ბიბლიოთეკები უნდა იყვნენ ინიციატორები სასწავლო კონფერენციების, შიდა სასკოლო ოლიმპიადების, მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენის, ახალი პროექტების პრეზენტაციებისა და სხვა. ბიბლიოთეკები უნდა ეხმარებოდეს დაინტერესებულ მოსწავლეებს შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და რეალიზებაში. თანამედროვე მოთხოვნებს უნდა შეესაბამებოდეს საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა მდიდარი წიგნადი ფონდითა და კვალიფიციური ბიბლიოთეკარებით.

"მოგზაურობა აფხაზეთში" სატელევიზიო სიუჟეტი

"მოგზაურობა აფხაზეთში" სატელევიზიო სიუჟეტი -  

      

იხილეთ ვიდეო, ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში 7 დეკემბერს დაგეგმილ ღონისძიების მზადების შესახებ

http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=gpb&seekTime=07-12-2012%2009:25

იხ. ვრცლად

ახალი ბიბლიოთეკა ციხეში

 

ეს ბიბლიოთეკა ციხეში გაიხსნა ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით.

მას აქვს ელექტრონული კატალოგი კოჰას ბაზაზე, რომლის ინსტალაციაში დახმარება გაუწია საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ. ამ იდეის ავტორი და პროექტის ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ლივ კარენ სტენსბი (ნორვეგია).

ტრენინგი ბიბლიოთეკარებისათვის

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ ჩაატარა მორიგი ტრენინგი ბიბლიოთეკარებისათვის.

ამ ორკვირიან კურსს დაესწრო თბილისის, რუსთავის, მარნეულის ბიბლიოთეკარები, სულ 23 მონაწილე, მათ შორის სასკოლო, საუნივერსიტეტო და საჯარო ბიბლიოთეკების წარმომადგენლები.

ტრენინგის თემატიკებია: კატალოგიზაცია, კლასიფიკაცია, ბიბლიოთეკების მართვა, ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა, ელექტრონული რესურსები და სერვისები ბიბლიოთეკებში, საცავების მოწყობა და მართვა, პროექტების მართვა, გრანტები და სხვა.

ყველა მონაწილემ წარმატებით გაიარა კურსი და ახალი პრაქტიკული თუ თეორიული ცოდნა მიიღო.

ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა რეპოზიტარიუმების (ელექტრონული არქივების) წარმოებისათვის

ახალი პროგრამული პაკეტი Islandora (იკითხება - "აილანდორა") შექმნილია კანადის UPEI-ს უნივერსიტეტში. იგი მრავალი საინტერესო და მომხმარებლისათის მოსახერხებელი მოდულით ხასიათდება. იგი გარკვეულწილად "ათავსებს" ისეთი სისტემებსი მოქმედებას, როგორიცაა DSpace, Fedora, Drupal, OCR Tesseract,.. 

იხილეთ მოხსენება (ინგლისურად, 1 სთ 22 წთ) ამ სისტემის ფუნქციონირების შესახებ: 

ინფოარხების ცნობების შეკრება