შეხვედრები

კატოს საღამოები-თანამედროვე ბიბლიოეთეკები

 

კატოს ლიტერატურული საღამოები მამუკა ხანთაძესთან ერთად
თემა: თანამედროვე ბიბლიოკეთების როლი მსოფლიოში
სტუმარი: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი ირაკლი ღარიბაშვილი
კატოს საღამოები რადიო იმედის ეთერში
11 ოქტომბერი, 2013,  პარასკევი 22:10

ინფოარხების ცნობების შეკრება