სოფელ აწყურის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურის  ბიბლიოთეკას გადაეცა. 

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

სოფელ წესის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ამბროლაურის რაიონის სოფელ წესის ბიბლიოთეკას გადაეცა. 

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

სოფელ სადმელის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით  ამბროლაურის რაიონის სოფელ სადმელის ბიბლიოთეკას გადაეცა. დღეიდან ადგილობრივი მოსახლეობა შეძლებს უფასო ინტერნეტით სარგებლობას.

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

სოფელ ღადიშის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით  ამბროლაურის რაიონის სოფელ ღადიშის ბიბლიოთეკას გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ უდეს ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ადიგენის რაიონის სოფელ უდეს მცხოვრებლებს გადაეცა. ბიბლიოთეკა ელოდება ადგილობრივ მოსახლეობას.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ არალის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ადიგენის რაიონის სოფელ არალის ბიბლიოთკას გადაეცა. დღეიდან ადგილობრივი მოსახლეობა შეძლებს უფასო ინტერნეტით სარგებლობას.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

დასრულდა ICT ტრეინინგების მესამე ეტაპი

კომპიუტერული ტრეინინგების მესამე ეტაპი წარმატებით დასრულდა. საქართველოს საბიბლიოთკო ასოციაცია მომავალში კიდევ ერთ კურსს დაუთმობს კომპიუტერული უნარჩვევევიბის ტრეინინგს  და საქართველოს ეყოლება 70 სასოფლო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი რომელიც კომპიუტერულ უნარჩვევებს ფლობს. 

ასოციაცია მომავალში კიდევ მრავალ მნიშვნელოვან, საინტერესო ინიციატივას გეგმავს.

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

ინფოარხების ცნობების შეკრება