მარტყოფისა და გამარჯვების ბიბლიოთეკებს პერსონალური კომპიუტერები გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით გარდაბნის რაიონის სოფელ მარტყოფისა და  გამარჯვების  ბიბლიოთეკებს  გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

ახალი პროექტი - "ბიბლიოთეკარი პროზაიკოსი"

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად აგრძელებს პროექტზე მუშაობას ბიბლიოთეკარებისათვის.

ამჯერად წარმოგიდგენთ ახალ შემოთავაზებას - ”ბიბლიოთეკარი პროზაიკოსი” - (მოთხრობები, ესეები). პროექტში მონაწილეობის საშუალება ეძლევა ყველა ბიბლიოთეკარს. მასალის ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს არა უმეტეს ხუთი გვერდისა, მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემებით.

პროექტის ვადებია 2016 წლის 1 სექტემბრიდან, მიმდინარე წლის დეკემბრის ბოლომდე.

მასალები შეგიძლიათ გადმოაგზავნოთ მისამართზე: ingulina@hotmail.com.  მობ.:  577 47 82 78 (ინგა ლორია)

ეს კი უკვე დასრულებული პროექტის წიგნებს ფორმატებია:

    

ICT ტრეინინგების მორიგი ეტაპი

კომპიუტერული კურსები სასოფლო ბიბლიოთეკების ბიბლიოთეკარებისთვის გრძელდება. საბაზისო კომპიუტერული უნარჩვევების კურსი საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციიის პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში ოთხი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. ამჯერად 18 ბიბლიოთეკარი გაივლის გადამზადებას.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

გომარეთის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით დმანისის რაიონის სოფელი გომარეთის
ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

კოდის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით თეთრი წყაროს რაიონში კოდის სასოფლო ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

ჯორჯიაშვილის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით თეთრი წყაროს რაიონის ჯორჯიაშვილის სასოფლო ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

მანგლისის სასოფლო ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნ ული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით მანგლისის სასოფლო ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

ინფოარხების ცნობების შეკრება