სოფელ ურეკის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ოზურგეთის რაიონის სოფელ ურეკის  ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

პირველი კასკადური ტრეინინგი

მიმდინარეობს მზადება პირველი კასკადური ტრეინინგისთვის, რომელიც საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის პროექტის პარგლებში ზესტაფონის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩატარდება.

ტრეინინგს გაუძღვება ჩვენი ტრენერი ბიბლიოთეკარი თეონა კაპანაძე ზესტაფონის რაიონის სოფელ ქვედა საქარადან.

ტრეინინგს დაესწრებიან ვანის, ხარაგაულის, ჭიათურისა და ზესტაფონის რაიონების სასოფლო ბიბლიოთეკების ბიბლიოთეკარები. 

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ შემოქმედის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ ძიმითის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ოზურგეთის რაიონის სოფელ ძიმითის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ მაჩხვარეთის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ლანჩხუთის რაიონის სოფელ მაჩხვარეთის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ ეწერის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ეწერის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

ბიბლიოთეკარების კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო კურსი

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ბიბლიოთეკარების კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო კურსის მორიგი ეტაპი დასრულდა. კურსი განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბიბლიოთეკარებისათვის. წარმატებას ვუსურვებთ ყველა კურსდამთავრებულს.

სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონიის ამსახველი ფოტოები შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე

საქართველოს საბიბლიოთკო ასოციაცია

ინფოარხების ცნობების შეკრება