ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა ,,კოჰას“ შემსწავლელი ტრენინგი

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა ,,კოჰას“ შემსწავლელი ტრენინგი. სასწავლო კურსში მონაწილეობენ როგორც სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ისე ქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანების საქალაქო და საბავშვო ფილიალების თანამშრომლები. სასწავლო კურსს უძღვება სამეცნიერო ბიბლიოთეკის კატალოგების მართვის განყოფილების გამგე ეკატერინე ბარაბაძე.

 

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა ,,კოჰას“ შემსწავლელი ტრენინგი