სოფელ ბაღლეპის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ბაღლეპის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

სოფელ აკეთის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ლანჩხუთის რაიონის სოფელ აკეთის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

სოფელ აცანას ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ლანჩხუთის რაიონის სოფელ აცანას ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

შუა ამაღლების ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ჩოხატაურის რაიონის სოფელ შუა ამაღლების ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

ქვენობანის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ქვენობანის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

ICT ტრეინინგები სასოფლო ბიბლიოთეკებისთვის


  • საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ დაასრულა ICT ტრეინინგების მეორე ეტაპი სასოფლო ბიბლიოთეკებისთვის.
  • ამჯერად 18 - მა ბიბლიოთეკარმა გაიარა კომპიუტერული უნარჩვევების საბაზისო კურსი.
  • საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია ულოცავს ყველა კურსდამთავრებულს წარმატებას.
  • ჩვენი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში ეტაპობრივად გადამზადდება 70 სასოფლო  ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარები.

საქართველოს საბიბლიოთკო ასოციაცია

სიმონიანთხევის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით თიანეთის რაიონის სოფელ სიმონიანთხევის ბიბლიოთეკას   გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკეკო ასოციაცია

ინფოარხების ცნობების შეკრება