ბიბლიოთეკების კონსორციუმი

საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული ქსელის კონსორციუმის 2011-2012 სასწავლო წლის შემაჯამებელი საერთო კრება

 konsorciumis kreba

2012 წლის 12 ივლისს 15:00 საათზე ჩატარდა საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული ქსელის კონსორციუმის 2011-2012 სასწავლო წლის შემაჯამებელი საერთო კრება.

საერთაშორისო ორგანიზაცია EIFL–ის გენერალური ასამბლეა GA 2012

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ინტეგრირებული ქსელის კონსორციუმის წარმომადგენლებმა  მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ორგანიზაცია EIFL–ის გენერალურ ასამბლეაში, რომელიც ჩატარდა ამა წლის 2–5 ივლისს ქ. ერევანში.
სხვადასხვა საინტერესო და სასარგებლო ღონისძიებებთან  და პრეზენტაციებთან ერთად გვქონდა შეხვედრები უცხოეთის გამომცემლობების წარმომადგენლებთან. მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა რომ სექტემბრიდან ჩაირთვება საცდელი ვადებით მრავალი სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები და ელექტრონული წიგნები:

ინფოარხების ცნობების შეკრება