მინისტრის მოადგილის შეხვედრა სკოლის ბიბლიოთეკარებთან

მინისტრის მოადგილის შეხვედრა სკოლის  ბიბლიოთეკარებთან