კომპიუტერები

დებატები

დებატები -31/05/2012 16:00


31/05/2012 16:00

 31 მაისს 4 საათზე რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფილიალ "ნაკადულ"–ში გაიმართება დებატები სახელწოდებით "წიგნი თუ კომპიუტერი"


[რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება]

ინფოარხების ცნობების შეკრება