უნივერსიტეტები

ჩვენი მომსახურება წმ. ტბელ აბუსერისძის უნივერსიტეტში


საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის დახმარებით საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა ელექტრონული კატალოგი (OpenBiblio–ს საფუძველზე).


დღეიდან მისი სტუდენტები შეძლებენ აგრეთვე უცხოური სამეცნიერო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების გამოყენებას.

ინფოარხების ცნობების შეკრება