ახალი ჰუმანიტარული ბიბლიოთეკის გახსნა

23/04/2012 12:00
23/04/2012 12:00

თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ახალი ჰუმანიტარული ბიბლიოთეკის გახსნა.
მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი 1, თსუ I კორპუსი
23 აპრილი  12:00