,,ბიბლიოთეკა, როგორც თანამედროვე ,,აგორა"- დიალოგის გაღრმავება ადგილობრივ საზოგადოებასთან"

7-8 თებერვალს, ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ბაზაზე, საერთაშორისო (პოლონურ-ქართული) პროექტის - ,,ბიბლიოთეკა, როგორც თანამედროვე ,,აგორა"- დიალოგის გაღრმავება ადგილობრივ საზოგადოებასთან" - ფარგლებში გაიმართა ტრენინგი: ადვოკატირება და ურთიერთთანამშრომლობა ბიბლიოთეკებში. ტრენინგში მონაწილეობდნენ საქართველოს 4 რეგიონის საბიბლიოთეკო სფეროს წარმომადგენლები: აჭარა, გურია, სამეგრელო და იმერეთი.

,,ბიბლიოთეკა, როგორც თანამედროვე ,,აგორა"- დიალოგის გაღრმავება ადგილობრივ საზოგადოებასთან"