,,ვეფხისტყაოსნის" პერსონაჟები

მკითხველმა მიიღო მერაბ გვაზავას ახალი წიგნი ,,ვეფხისტყაოსნის" პერსონაჟები.
რედაქტორი ზურაბ კიკნაძე.
წიგნი ,,ვეფხისტყაოსნის" პერსონაჟთა განსხვავებული დახასიათების წარმატებული ცდაა, რომელსაც საფუძვლად ღრმა ტექსტუალური ანალიზი უდევს. პოემის თითქმის ყველა გმირი ავტორისეული თვალთახედვით არის დანახული და შეფასებული.
წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს, საერთოდ ,,ვეფხისტყაოსნის" პრობლემატიკით დაინტერესებულ ფართო მკითხველ საზოგადოებრიობას.

,,ვეფხისტყაოსნის" პერსონაჟები