წყაროები (RSS)

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

EIFL-OA news and events

eifl licensing news

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

IFLA

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

DSpace news

Foss4lib.org

LIBER news

OA Week news

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება