წყაროები (RSS)

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

EIFL-OA news and events

OA Week news

DSpace news

IFLA

LIBER news

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

eifl licensing news

Foss4lib.org

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება