წყაროები (RSS)

IFLA

EIFL - FOSS news

eifl licensing news

EIFL news and events

EIFL-OA news and events

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

DSpace news

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

LIBER news

OA Week news

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

Foss4lib.org

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება